Vítěz třídy

zadává se psovi i feně oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů, šampiónů CAC)

Nejhezčí veterán

zadává se psovi i feně z konkurence vítězů tříd veteránů

Oblastní vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Krajský vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Klubový vítěz

podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz speciální výstavy

zadává se nejlepšímu psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů  (Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích!)

Vítěz plemene - BOB

nezadává se na oblastních a krajských výstavách. 
zadává se na klubových, speciálních a národních výstavách nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC , výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz , postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů .

 

Čekatelství

CAJC - čekatelství šampionátu mladých

může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC - čekatelství šampionátu krásy

může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC - rezervní čekatelství českého šampionátu krásy

může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách : mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r.CACIB - rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy

může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 - r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1,V2, VD 3, VD 4 )

Žádný z titulů není nárokový !

 

Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav

Oblastní výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz

Krajská výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěz

Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB

Speciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB

Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB ,r.CACIB, BOB

Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB ,r.CACIB, BOB

Novinky

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "G" !!!

19.1.2022 se CARRY Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodila štěňátka!!!

MÁME POTVRZENOU BŘEZOST - Carry & Dream !!

Okolo 19.ledna 2022 se mají narodit štěňátka naší Carry Felicity Bohemia & DREAM Black Prim.

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "F" !!!

18.10.2021 se CONNIE Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodila dvě štěňátka!!!

Pejsek: 1 černý
Fenka: 1 černá

Štěňátka se mají čile k světu :-).

KRYTÍ - Connie & Dream !!

15.8.2021 jsme nakryli naší CONNIE Felicity Bohemia s hezkým, milým, povahově vyrovnaným pejskem DREAM Black Prim !! Nyní jen počkat, co ukáže SONO.

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "E" !!!

2.12.2019 se CONNIE Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodilo 6 štěňátek!!!