INTERCHAMPION (FCI)

a)  nutno získat 4x CACIB
b)  nejméně od 3 různých rozhodčích
c)  čekatelství nejméně ze tří různých zemí FCI, bez ohledu na počet konkurentů
d)  mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců a jeden den!
Pozn. I: Kartička CACIB získaná na výstavě je pouze osvědčením o nároku na čekatelství. Udělení je vázáno na potvrzení čekatelství CACIB z FCI !
Pozn. II.: udělení počtu CACIBů různým varietám jednoho plemene závisí na rozhodnutí generálního zasedání FCI 
O titul se z ČR žádá: ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Zasílá se: originál šedobílých potvrzení titulu CACIB z FCI, kopie rodokmenu psa

 

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN

a) CAJC se uděluje psům/fenám oceněných známkou výborný 1 ve třídě mladých na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová, 
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Český šampión!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích 
d) ve věku psa 9-24 měsíců
e) titul „Český junior šampión“ neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů!
O titul žádáme: ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Přiložíme: potvrzení z výstav (karety CAJC), rodokmen psa a žádost majitele psa

 

ČESKÝ ŠAMPION (ČMKU)

a) CAC se uděluje psům/fenám oceněných známkou výborný 1 ve třídách: mezitřída, otevřená, šampiónů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v ČR
b)  u plemen, která mají k získání titulu Interšampion podmíněnou zkouškou z výkonu nutno získat:
Úspěšné absolvování takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a 2x CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Absolvování zkoušky doložit certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Žádost musí být podána písemne a musí být schválena P CMKU.
     u ostatních FCI uznaných plemen nutno získat: 4x CAC, z toho minimálně 2x na výstavě mezinárodní
c) dvě výstavní sezóny (sezóna = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
O titul žádáme: písemně - ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Přiložíme: potvrzení z výstav (karety CAJC), rodokmen psa a žádost majitele psa

 

SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH (SKJ)

a) CAJC se uděluje psům/fenám ve třídě mladých na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová
b) nutno získat 3x CAJC nebo 2x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (tento CAC již nelze použít pro uznání titulu Slovenský šampión krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích 
d) ve věku psa 9-24 měsíců
O titul žádáme: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Přiložíme: originál karet CAJC, originály posudkových listů, kopie rodokmenu psa; žádost majitele psa a uhrazený poplatek. Nutno uhradit 200 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampiónů !

 

SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY (SKJ)

a) CAC se uděluje psům/fenám ve třídách: mezitřída, otevřená, šampiónů (vítězů) na výstavách: mezinárodní, národní, speciální a klubová v SR
b)    nutno získat 4x CAC, z toho minimálně 1x na výstavě mezinárodní nebo 3x CAC a 3x Res. CAC, které mohou nahradit 1x CAC. ! Potřebný CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen výhradně 3x res. CAC z mezinárodní výstavy!
nebo
     nutno získat 2x CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů a úspěšně absolvovat zkoušku z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní. 
c) dvě výstavní sezóny (sezona = kalendářní rok)
d) minimálně 2 různí rozhodčí
O titul žádáme: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Přiložíme: originály karet CAC, originály posudkových listů, kopie rodokmenu psa, u pracovních plemen doložit certifikát o absolvování zkoušky z výkonu, žádost majitele psa a uhrazený poplatek. Nutno uhradit 200 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ.

 

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV (SKJ)

a) pes/fena musí získat 3x Výborný 1 ve třídě veteránů na výstavách uspořádaných pod záštitou Slovenské kynologické jednoty .
b) Výborný1 byli udělené aspoň dvěma různými rozhodčími
c) jedno ocenění V1 ze třech potřebných bylo získané na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB, další na mezinárodní, národní nebo speciální výstavě uspořádané pod záštitou Slovenské kynologické jednoty .
O titul žádáme: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava – Slovensko
Přiložíme: originály posudkových listů, kopie rodokmenu psa, žádost majitele psa a uhrazený poplatek. Nutno uhradit 100 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ.

 

SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION KRÁSY (SKJ)

a) pes/fena musí být držitelem titulu Slovenský šampión krásy
b) nutné získat 3x CAC ve třídě šampiónů na výstavách pod záštitou Slovenské kynologické jednoty
c) CAC musí být udělen alespoň dvěma rozhodčími
d) jeden z potřebných CACů je nutno získat na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
O titul žádáme: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Slovensko
Přiložíme: originál karet CAC, originál posudkových listů, kopie diplomu slovenského šampióna krásy, kopie rodokmenu psa, žádost majitele psa a uhrazený poplatek. Nutno uhradit 400 Kč a 70 Kč poštovné na účet SKJ.

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (ÖKV)

a) čekatelství šampióna mladých "Jugendsieger" se uděluje psům/fenám ve třídě mladých na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích 
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
O titul žádáme: ÖKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
Zasílá se: originál karet Jugendbester, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampiónů!

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION (ÖKV)

a) CACA a res. CACA se uděluje psům/fenám v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den
c) nejméně od 3 různých rozhodčích
O titul žádáme: ÖKV, Siegfried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf - Austria
Zasílá se: originál karet CACA, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa. 
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona.

 

NĚMECKÝ ŠAMPION MLADÝCH (VDH)

a) 3x titul čekatelství "Deutscher Jugend-Chanpion (VDH)" ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
O titul žádáme: Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund. 
Zasílá se: 3x originál originál posudků s viditelným titulem, kopie rodokmenu a 20 EUR!

 

NĚMECKÝ ŠAMPIÓN (VDH)

a) 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
d) čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě. 
e) zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť.
O titul žádáme:  Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund. 
Zasílá se: 5x originál karet CAC VDH nebo originál posudků, kopie rodokmenu a 35 EUR!

 

MAĎARSKÝ ŠAMPION (MEOE)

a) 4x CAC z mezitřídy nebo třídy otevřené
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
O titul žádáme:  MEOE, Tetényi ut. Budapest. 
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

MAĎARSKÝ GRAND ŠAMPION (MEOE)

a) 3x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
O titul se žádá: MEOE, Tetényi ut. Budapest. 
Zasílá se: originál karet CAC + BOB, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

MAĎARSKÝ SHOW ŠAMPION (MEOE)

a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den!
O titul žádáme:  MEOE, Tetényi ut. Budapest. 
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

MAĎARSKÝ ŠAMPION VETERÁNŮ (MEOE)

a) 3x vítězství ze třídy veteránů "CAC veterán"
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové
O titul žádáme: MEOE, Tetényi ut. Budapest. 
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

POLSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (ZKWP)

a) 3x titul Vítěz mladých ve třídě mladých
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) čas není omezen
O titul žádáme: Zagrzad Glowny, Novy Swiat 35, 00-029 Warzsawa, Polsko - bezplatně
Zasílá se: originál karet Zwycięzca Młodzieży, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa.
     lze požádat on-line přes internet (ZKwP)

 

POLSKÝ ŠAMPION (ZKWP)

a) 3x CWC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů (věk psa či feny nad 15 měsíců)
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně jedna výstava musí být mezinárodní nebo klubová
d) mezi ziskem prvního a třetího CWC musí uplynout 6 měsíců
O titul žádáme: Zagrzad Glowny, Novy Swiat 35, 00-029 Warzsawa, Polsko - bezplatně
Zasílá se: originál karet CWC, kopie posudkových listů, kopie rodokmenu psa.
* lze požádat on-line přes internet (ZKwP)

 

SLOVINSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (KZS)

a) 3x titul Vítěz mladých ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa
b) od tří různých rozhodčích !
c) 1x z výstavy mezinárodní
O titul žádáme: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia.
Zasílá se: originál karet vítěze mladých, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

SLOVINSKÝ ŠAMPION (KZS)

a) 4x CAC Slovinska
b) od čtyř různých rozhodčích !
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
O titul žádáme: Kinoloska Zveza Slovenije, Ilirska 27, Slo - 61000, Ljubljana, Slovenia.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

CHORVATSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (HKS)

a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen
O titul žádáme: Hrvatski kinološki savez, Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

CHORVATSKÝ ŠAMPION (HKS)

a) 4x CAC
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
O titul žádáme: Hrvatski kinološki savez, Illica 61, HR-1000 Zagreb, Croatia.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

RUMUNSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (A.CH.R.)

a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní
O titul žádáme: AChR, Rumunsko.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

RUMUNSKÝ ŠAMPION (A.CH.R.)

a) 4x CAC
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy;
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
O titul žádáme: AChR, Rumunsko.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.

 

ŠAMPION SAN MARINA (KCSM)

a) 2x CAC bez dalších podmínek
b) CAC se nezadává ve třídě šampionů!, vítězové třídy otevřené a mezitřídy soutěží jen o jeden CAC !
O titul žádáme: Kennel Club San Marino, Via F. Fiori 27, 47895 Domagnano, Republica San Marino.
Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu

 

JUNIOR ŠAMPION LUCEMBURSKA (UCHL )

a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)
O titul žádáme: Diplomy vyřizují na výstavě v Lucemburku na počkání nebo dodatečně: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
Zasílá se: kopie karty junior šampiona, kopie rodokmenu, poplatek (15 EUR v roce 2003) uhradit poštovním šekem na konto: 131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.
Pozn: Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP.

 

ŠAMPION LUCEMBURSKA (UCHL )

a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů
O titul žádáme: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg
Zasílá se: kopie karet CAC, kopie rodokmenu, poplatek 600 LUF (20 EUR v roce 2006) uhradit poštovním šekem na konto: 131622-90 nebo mezinárodní poštovní poukázkou: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage.
Pozn: Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP a diplomu šampionátu dospělých. Diplom dojde poštou. Juniorský diplom tisknou na počkání.

 

ŠAMPION BELGIE ( SRSH )

a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
c) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!

 

ŠAMPION ITÁLIE

a) CAC se nezadává ve třídě šampionů,
b) o jeden CAC soutěží vítězové tříd otevřené a mezitřídy,
c) je třeba 6x CAC (2x z mezinárodní, 2x z národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

 

ŠAMPION FRANCIE

a) CACS se zadává pouze ve třídě otevřené
b) je třeba 4x CAC, nejméně 1x z National elevage nebo Championat se France, 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní

 

ŠAMPION ŘECKA (šampionát mladých nemají)

a) pes potřebuje 3x CAC od tří různých rozhodčích
b) pro pracovní plemena nutno doložit zkoušku
c) čas není nijak omezen
d) o jeden CAC soutěží vítězové otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nevedou).

 

ŠAMPIÓN PORTUGALSKA

a) 4x CAC
b) 1x CAC z povinné MVP výstavy - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi!) a 1x nejméně výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné MVP) + 2x CAC z další dvou výstav - z toho 1x mezinárodní
c) od nejméně tří rozhodčích
d) CAC se ve třídě šampiónů neuděluje!
e) Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (příp. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC !
Kontaktní adresa: Clube Portugues de Canicultura, Rua Frei Carlos 7, 16000-95 Lisboa, Portugal, www.cpc.pt

 

RUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH (RKF)

a) Varianta 1.: 4.certifikáty CAJC, obdržených od čtyřech různých rozhodčích
    Varianta 2.: 3.certifikáty CAJC, obdržených od třech různých rozhodčích.
Jeden z certifikátů CAJC musí být získán na mezinárodní výstavě nebo na výstavě stupně šampionů RKF
    Varianta 3.: 2.certifikáty CAJC, obdržených od dvouch různých rozhodčích na mezinárodní výstavě „Eurazie“ (dvojitý CACIB)
    Varianta 4.: 1.certifikát CAJC za přípomnosti diplomu nebo certifikátu juniorského šampiona země
    Varianta 5.: 2.certifikáty CAJC, obdržených od dvou různých rozhodčích, a Junior šampion NKP-RKF
b) Respektují se pouze certifikáty získané na výstavách, které byly zveřejněny v kalendáři výstav RKF.
c) Potvrzení titulu a vydání diplomu je prováděno v sídle RKF.

 

 

RUSKÝ ŠAMPION (RKF)

a) Varianta 1.: 6.certifikátů CAC, obdržených od šesti různých rozhodčích
    Varianta 2.: 4.certifikáty CAC, obdržených od čtyřech různých rozhodčích. Jeden z certifikátů CAC musí být získán na mezinárodní výstavě nebo na výstavě stupně šampionů RKF.
    Varianta 3.: 2.certifikáty CAC, obdržených od dvou různých rozhodčích na mezinárodní výstavě „Eurazie“ (dvojitý CACIB)
    Varianta 4.: 1.certifikát CAC za přípomnosti diplomu nebo certifikátu „ŠAMPIONA“ země člena FCI, USA, Velké Británie.
    Varianta 5.: 3.certifikáty CAC, obdržených od třech různých rozhodčích, a diplom Junior šampion Ruska.
    Varianta 6.: 3.certifikáty CAC, obdržených od třech různých rozhodčích, a diplom šampiona NKP-RKF
b) Respektují se pouze certifikáty získané na výstavách, které byly zveřejněny v kalendáři výstav RKF.
c) Potvrzení titulu a vydání diplomu je prováděno v sídle RKF.

Novinky

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "G" !!!

19.1.2022 se CARRY Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodila štěňátka!!!

MÁME POTVRZENOU BŘEZOST - Carry & Dream !!

Okolo 19.ledna 2022 se mají narodit štěňátka naší Carry Felicity Bohemia & DREAM Black Prim.

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "F" !!!

18.10.2021 se CONNIE Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodila dvě štěňátka!!!

Pejsek: 1 černý
Fenka: 1 černá

Štěňátka se mají čile k světu :-).

KRYTÍ - Connie & Dream !!

15.8.2021 jsme nakryli naší CONNIE Felicity Bohemia s hezkým, milým, povahově vyrovnaným pejskem DREAM Black Prim !! Nyní jen počkat, co ukáže SONO.

Máme ŠTĚŇÁTKA HW - Vrh "E" !!!

2.12.2019 se CONNIE Felicity Bohemia & DREAM Black Prim narodilo 6 štěňátek!!!